Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

GAP BÖLGESİ ÇALIŞMALARI - 2

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 GAP BÖLGESİ ÇALIŞMALARI - 2 Bir C.tesi Şub. 28, 2009 1:39 am

Admin


Admin
GAP BÖLGESİ ÇALIŞMALARI 2

Konu Detayı : Yayım
Yayın Adı : GAP Bölgesinde (Şanlıurfa’da ) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma.
Yayın Konusu : Tarımsal Yayımın Analizi (Doktora Tez Makalesi)
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi : Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Prof.Dr.Yaşar Gürgen
Kuruluşu : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Basım Tarihi : 1994
Basım Yeri : Adana
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti : Yukarıda verilen doktora tezine ait makaledir.
Konu Detayı : Tarım Ekonomisi
Yayın Adı : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Yapısı
Yayın Konusu : Nüfusun Özellikleri
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi : Arş. Gör. Mithat DİREK, Arş. Gör. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Kuruluşu : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Basım Tarihi : 1991
Basım Yeri : Ankara
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti : Araştırmada devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 5 yılda bir tekrarlanan Genel Nüfus Sayım Sonuçlarının iller düzeyinde elde edilmesinden sonra, Güneydoğu Anadolu Bölgesini oluşturan 6 ilin yapısı incelenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfus artış hızının Türkiye ortalamasından yüksek olduğu ve nüfusun % 43.6’sının kırsal kesimde yaşadığı belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son 5 yıllık nüfus sayım sonuçları incelendiğinde, bölge nüfus artış hızının Türkiye ortalamasından yüksek olduğu görülür. Bölge ve Türkiye nüfus artış hızlarının trendleri incelendiğinde, bölgede nüfus artış hızının artma eğiliminde, Türkiye’deki nüfus artış hızının ise azalma eğiliminde olduğu görülür.

Konu Detayı : Yayım
Yayın Adı : GAP’a Yönelik “YAYÇEP” Benzeri Uygulamalarda Dikkate Değer Konular.
Yayın Konusu : GAP ve YAYÇEP
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi : Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Kuruluşu : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Basım Tarihi : 1996
Basım Yeri : Ankara
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti :GAP Bölgesinde üreticilerin %63,3’ü düşük düzeyde ve % 19,4’ü ise yüksek düzeyde kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Üreticilerin TV’den tarımsal konularda bilgi aldıkları konuların %25,5’i toprak işleme tekniği, % 16,3’ü sulama ve % 13,3’ü hayvancılık konusundadır. Üreticilerin TV programlarında ağırlık verilmesini istedikleri konular %58,2 tarımsal mücadele, %45,9 sulama, %53,1 gübreleme ve %38,8 toprak işlemedir. Üreticilerin % 70,4’ünün radyo alıcısı vardır. Radyo’ da en fazla dinlenen program türü haberler (%60,2) olup, tarımsal konulu programlar (%23,5) ikinci sıradadır. Üreticilerin radyodan tarımsal konularda bilgi edinme düzeyi düşüktür. Anket uygulanan üreticilerin % 17,3’ü okuma yazma bilmemekte, yine % 17.3’ü resmi eğitim almamış ve % 59,2’si ise yalnızca ilkokul mezunudur. Üreticilerin gazete ve diğer basılı yayın alma ve okuma alışkanlığı çok düşüktür.


Konu Detayı : Tarım Ekonomisi
Yayın Adı : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulanan Alanlarda Arazi Tasarruf şekilleri, Koşulları ve Bunların İşletme Faaliyet Sonuçlarına Etkisi.
Yayın Konusu : Arazi Tasarruf Şekilleri ve İşletme Faaliyet Sonuçlarına Etkisi
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi :Yrd. Doç. Dr. Mithat DİREK, Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Doç. Dr. Şinasi .AKDEMİR
Kuruluşu : Selçuk, Akdeniz ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülteleri
Basım Tarihi : 1992
Basım Yeri : Adana
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti : Bu çalışmada arazi tasarruf şekillerinin işletme faaliyet sonuçlarına olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Arazi tasarruf şekli bölgelere ve bölge içinde sulama durumuna göre değişmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de ortakçılık ve kiracılık koşulları sulama durumuna göre farklı olmakla birlikte, sulu alanlarda bu tür uygulamalar daha yaygın olarak görülmektedir. Bölgede sulanan alanlarda 112 işletmeden elde edilen verilere göre işletme faaliyet sonuçları arazi tasarruf şekillerine göre incelenmiş ve birim alandan sağlanan gelirin kiracı işletmelerde diğer işletmelere göre daha fazla olduğu görülmüştür.


Konu Detayı : Yayım
Yayın Adı : Çukurova ve GAP Bölgesi Kamu Yayımcılarının ve Araştırıcılarının Bilgi Edinme İhtiyaçları ve Bunu Karşılamada Uygun Yöntemlerin Saptanması
Yayın Konusu : Kamu Yayımcılarının Bilgi Edinme İhtiyaçlarını Karşılamada Uygun Yöntemlerin Saptanması
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi : Prof. Dr. Onur ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Arş. Gör. Ufuk GÜLTEKİN, Arş. Gör. Celile ÖZÇİÇEK.
Kuruluşu : Çukurova ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakülteleri
Basım Tarihi : 1997
Basım Yeri : Adana
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti :Bu çalışma Çukurova ve GAP Bölgelerindeki Tarım İl Müdürlüklerindeki yayımcılara ve Araştırma Kuruluşlarında görevli araştırıcıların ihtiyaç duydukları konuları saptayarak, bu elemanlara yönelik eğitim programlarının planlanması için, veri tabanı oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yayımcı Mühendis ve Yayımcı Teknisyenlere yönelik konular incelendiğinde hem Çukurova hem de hem de GAP Bölgesi için eksikliği hissedilen konuların başında zirai mücadeleye yönelik konular gelmektedir. Araştırma Birimleri ve Araştırıcıların üzerinde durulmasını istedikleri konuların başında “Analizlerde Bilgisayar Kullanımı” konusudur. Araştırma bulgularına göre, Yayım Birimleri için en uygun kurs süresinin 4-11 gün; kurs sayısının ise yılda 2-5 kez olduğu belirlenmiştir. Araştırma birimleri için bu değerler sırasıyla 5-14 gün ve 2-4 kez/yıldır.Konu Detayı : Yayım
Yayın Adı : GAP'ta İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Çiftçi Eğitimi ve Yayım
Yayın Konusu : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Dili :Türkçe
Hazırlayan Kişi : Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Kuruluşu : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Basım Tarihi : 1999 (15-21 Ağustos 1999)
Basım Yeri :İstanbul (Hürriyet Gazetesi Sanal ortam-İnsan Kaynakları Sayfası)
Temin Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araştırma Özeti : Bu çalışmada bölgedeki üreticilerin eğitim düzeyindeki ve sulu tarım kültüründeki yetersizlikler ve etkin olamayan yayım organizasyonu nedeniyle, iyi ve etkin çalışan bir yayım organizasyonuna acil olarak ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Çok büyük maliyetlerle ortaya konulan fiziksel yapıların, amaca uygun kullanımı üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun için fiziksel yapıların ve üretim kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımı ve bunları kullanacak kimselerin eğitimi üzerinde titizlikle durulmalıdır. İyi işleyen bir yapının hemen kurulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ancak bu şekilde bu kaynakların gelecek kuşaklar tarafından da kullanılabilecek şekilde korunması sağlanabilir. Sonuç olarak sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş, bilgili ve bilinçli bir üretici grubunun oluşturulması önündeki tüm engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğu, görüşleri dile getirilmiştir.

Kullanıcı profilini gör http://orhan.naturalforum.net

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz