Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Diğer yayınlar / Other Publications

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Diğer yayınlar / Other Publications Bir C.tesi Mayıs 23, 2009 3:01 pm

Admin


Admin

Diğer yayınlar / Other Publications


 • a) Diğer Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler :


  Özçatalbaş, O., D.Danış, “Bahçe Bitkileri Tarımına Yönelik Kamu Yayım Çalışmaları ve Eurepgap’ın Beklenen Etkileri”, Hasad Dergisi, 19/224, 24-28 (2004).

  Özçatalbaş, O., “Korkuteli İlçesinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Toplumun Yüksekokula Bakışı”. Korkuteli Meslek Yüksekokulu Elma Kurdu Dergisi, 1/1, 9-10 (2002).

  Özçatalbaş, O., “Kırsal Gençlik Eğitiminin Önemi ve Türkiye İçin Öneriler ”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 211, 24-27 (2002).

  Özçatalbaş, O., “Sanal Ortamda İnteraktif Yayım-1”, Cine Tarım Dergi, 4/35, 38-39 (2001). (Devamı) Özçatalbaş, O., “Sanal Ortamda İnteraktif Yayım-2”, Cine Tarım Dergi, 4/36, 34-35 (2001).

  Özçatalbaş, O., “Yeniliklerin Toplumda Yayılmasının Önemi”, Cine Tarım Dergi, 4, 26-27 (2001).

  Özçatalbaş, O., “Tarıma Girdi Sağlayan Özel Kuruluşların Yayım Açısından Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği”, TZOB Çiftçi ve Köy Dergisi, 201, 28-30 (2001).
  (Devamı) Özçatalbaş, O., “Tarıma Girdi Sağlayan Özel Kuruluşların Yayım Açısından Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği”, TZOB Çiftçi ve Köy Dergisi, 202, 29-31, (2001).

  Özçatalbaş, O., “Almanya'da Ormancılık ve Ekonomik Önemi”, Tema Vakfı Faaliyet Dergisi, 7/23, 40-41 (2000).

  Özçatalbaş, O. ve B.Özkan, “Tarımda Değişim ve Gelişen Talepler:Kırsal Tüketicinin Keşfi”, Cine Tarım Dergi, 3/25, 38-39 (2000).

  Özçatalbaş, O., “Gap’ta Toprak ve Su Kaynakları Kullanımının Eğitim Boyutu”, Tema Vakfı Faaliyet Dergisi, 7/24, 44-47 (2000).

  0. Özçatalbaş, O., “Gap Bölgesinde Tarımsal Yayım”, Cine Tarım Dergi, 4/29, 24-25 (2000).

  Özkan, B., O. Özçatalbaş ve G. Akpınar, “Üniversite Öğrencilerinin Gelir ve Harcama Yapısı: Akdeniz Ziraat Fakültesi Örneği”, Pazarlama Dünyası Dergisi. 79, 4-9 (2000).

  Özçatalbaş, O., “Sosyal Değişim-Kalkınma ve Eğitim İlişkisi”, MPM, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 11/26, 19 (1999).

  Özçatalbaş, O., “Üçüncü Bin Yılın Türkiye’sini Kaynakları Harekete Geçirme Yetkisindekiler Belirleyecek!”, MPM, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 11/29, 2 (1999).

  Özçatalbaş, O., “Bilgi-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Tarımsal Yayım”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi, 125, 17-19 (1999).

  Özçatalbaş, O., “Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi, 60, 41-47 (1999).

  Özçatalbaş, O., “Sulama-Çevre ve Yayım”, Cine Tarım Dergi, 1/9, 38-39 (1998).

  Özçatalbaş, O., “Türkiye’de Tarım Sigortaları Uygulamalarının Üretici Açısından Önemi ve Tarımsal Yayım”, Karınca Dergisi, 711, 40-44 (1996).

  Özçatalbaş, O., “Gap’a Yönelik “YAYÇEP” Benzeri Uygulamalarda Dikkate Değer Konular”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 134, 17-20 (1996).

  Özçatalbaş, O., “Üretici Çevre İlişkisi Ve Çevre Korumada Tarımsal Yayım”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası, 131-132, 18-19 (1995).

  Özçatalbaş, O., “Türkiye’de Tarımsal Nüfus ve Tarımsal Yayım”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi, 50, 62-63 (1995).

  Özçatalbaş, O., “Kırsal Alanda Kadının Rolünün Geliştirilmesinde Tarımsal Yayım ve Türkiye”, MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 7/79, 16 (1995).

  Özçatalbaş, O., “Gap’ta Başarı Yolu: Tarımsal Yayım”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi, 76, 28-29 (1992).

  Direk, M. ve O. Özçatalbaş, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Yapısı”, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 75, 20-23 (1991).

  ____________________________________________________________________________


  B) Araştırma sonuç raporları:

  Özçatalbaş, O., “Extension”, Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey, Editors: O.Erkan, S.P.S.Beniwal, J.Ryan and M.Bounejmate. Integrated Natural Resource Management Technical Research Report Series. Cukurova University-Icarda, Aleppo/Syria, 2001.

  Özçatalbaş, O., “An Overview Horticultural Information System and Extension Organization in Hanover Region, Germany”, Hanover University Institute of Horticultural Economics, Hannover/Almanya, (2000), (Basılmamış).

  Özkan, B., O. Özçatalbaş, İ. Yılmaz, S. Yılmaz, G. Akpınar ve İ. Kutlar, “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Antalya, (1999).

  Özçatalbaş, O., E. Aktaş ve N. Çökmez, “Ç.Ü.Ziraat Fakültesinin Bölge Üreticileriyle İlişkilerini Düzenleyecek Bir Modelin Oluşturulması ve Üreticilerin Beklentileri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Yayın No 133, Adana, (1998).

  Yurdakul, O., O. Özçatalbaş, F. Emeksiz, Ş. Akdemir ve B. Hanta, “Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin ve Mezunlarının İstihdam Eden Özel Sektör Kuruluşlarının Tarımsal Öğretime Yönelik Görüşleri ve Beklentileri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Yayın No 118, Adana, (1996).

  Gürgen, Y., O. Özçatalbaş ve M.E. Orhan, “Gap Alanında Uygulanmakta Olan Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Ve Etkinliğini Artırma Olanaklarının Araştırılması”, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No 151, Gap Yayınları No 92, Adana, (1996).
  ____________________________________________________________________________

  b) Yazılan kitaplar ve tezler:

  Özçatalbaş, O., Y. Gürgen, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Baki Kitap ve Kırtasiye Basımevi ISBN: 975-72024-02-3, Adana, 1998.

  Özçatalbaş, O. ve G.Döğerlioğlu, H.Özmen, Fakülteler ve Yüksekokullar İçin Bilgisayar, Ekin Basımevi ISBN: 978-9944-141-41-3, Bursa, 2008.

  Özçatalbaş, O., “Gap Bölgesinde (Şanlıurfa’da) Tarımsal Yayımın Analizi Ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi No:266, Adana, (1994), (Doktora Tezi).

  Özçatalbaş, O., “Aşağı Seyhan Sulama Proje Alanındaki Mısır Üreticilerinin Bilgi Edinme Kaynakları”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi No:379, Adana, (1990), (Yüksek Lisans Tezi).
  ____________________________________________________________________________

  C) Elektronik ortam yayınları ve diğerleri:

  Özçatalbaş, O., “Tarımsal Yayım Perspektifi”, (Çeviri: A.W.van den Ban; Perspectives Agricultural Extension, 15th European Seminar on Extension and Education), Cine Tarım Dergi, 46 (2001).

  Özçatalbaş, O., “Dünyada Tarımsal Yayımın Güncel Durumu”, (Çeviri: Swanson, B.E., B.J.Farner, R.Bahal, “The Current Status of Agricultural Extension Worlwide”, FAO Global Consultation on Agricultural Extension, 43-76, Rome, 1990, Ziraat Mühendisliği Dergisi Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayını, 18-26, Ankara, 1991.

  Özçatalbaş, O., “Üretici-Teknik Eleman İlişkisi”, GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi (video film için metin) TKB Yayın Dairesi Başkanlığı, 1996.

  Özçatalbaş, O., “Gap'ta İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Çiftçi Eğitimi ve Yayım”, Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Sayfası Beyin Fırtınası Köşesi, İstanbul, 15-21 Ağustos 1999,(elektronikyayın:http://hurapp.hurriyet.com.tr/ insan/main_ insan.htm).

  Özçatalbaş, O., “Pazarda Güçlü Bir Organizasyon Şart (Röportaj)”, Cine Tarım Dergi, Yıl 3/26, 34-35, Adana, 2000.

  ____________________________________________________________________________

  d) Bilimsel toplantılarda sunulan ancak basılmayan bildiriler:

  Özçatalbaş, O., “Horticulture in Antalya, Turkey”, Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Fakültesi’nde Konferans, Hannover/Almanya, 2000.

  Özçatalbaş, O. ve S. Kumlu, “Yüksek Öğretimde Kalite Artırma Gereksinimi:Ziraat Fakülteleri Örneği”, "5. Üniversite Kurultayı, Adana, 1999.

  Özçatalbaş, O., “Tarımsal Yayımda Öğretim Teknikleri ve Demonstrasyonlar”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Konferansı, Antalya, 1999.

  Özçatalbaş, O., “GAP Bölgesindeki Yayımcı ve Araştırıcıların Etkin Hizmet Sunumunu Etkileyen Faktörler”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Ankara, 1991.

Kullanıcı profilini gör http://orhan.naturalforum.net

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz