Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Danışmanlık Desteği Başvurusu

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Danışmanlık Desteği Başvurusu Bir Salı Eyl. 29, 2009 11:41 am

Admin


Admin
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 30 EKİM 2009

"TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ" 27 Eylül 2009 GÜN VE 27359 SAYILI RESMİ GAZETE‘DE YAYINLANDI


Bilindiği üzere değişiklikten önceki tebliğ, 21.05.2009 gün ve 27234 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıştı. Söz konusu tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda görülmektedir:

-Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların, çiftçilerle/tarımsal işletmelerle imzalayacakları hizmet sözleşmelerinin 31/12/2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere ve en az altı aylık bir dönemi kapsayacağı konusundaki hüküm kaldırılmıştır.

-Çiftçilerden/ tarımsal işletmelerden istenecek belgeler arasında bulunan hizmet alım/satım faturası yerine serbest meslek makbuzu da geçerli olacaktır.

-Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler/tarımsal işletmelerin, tebliğin yayımı tarihinden itibaren Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine müracaatları için verilen 90 günlük süre kaldırılarak, son başvuru süresi 30.10.2009 olarak belirlenmiştir.

-Bakanlık İl/ilçe Müdürlüklerince, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmallerinin son başvuru tarihinden bir ay sonra askıya çıkarılacağı ve on gün süreyle askıda bırakılacağı hükmü kaldırılarak, icmallerin 6 Kasım 2009 tarihinde askıya çıkarılacağı ve 13 Kasım 2009 tarihi mesai bitimine kadar askıda tutulacağı hükmü getirilmiştir.

Kaynak: www.zmo.org.tr
_______________________________________________________________
27 Eylül 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27359
TEBLİĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 53)

MADDE 1 – 21/5/2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2009/45) 5 inci maddesinin, 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle/tarımsal işletmelerle Uygulama Esasları ekinde yer alan hizmet sözleşmelerini esas alarak sözleşme imzalayacaklardır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet alım/satım faturası veya serbest meslek makbuzu”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) TYDD’den faydalanmak isteyen çiftçiler/tarımsal işletmeler, istenen belgeler ile birlikte 30/10/2009 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederler.

(c) İl/İlçe Müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri (Ek-3) 6/11/2009 tarihinde askıya çıkarılır. İcmaller 13/11/2009 tarihi mesai bitimine kadar askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/09/20090927-3.htm

________________________________________________________________
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARININ BAZI HÜKÜMLERİ 29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLDİ
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının hizmet verecek çiftçi sayısı ve alanlar bölümünü düzenleyen 17 nci maddesi, 1 inci fıkra ve tarımsal danışmanlık şirketlerinin, danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 11 inci maddesi, 8 inci fıkrası Bakanlık Makamının 29 haziran 2009 ve 4115 sayılı olurları ile değiştirilmiştir.Söz konusu Makam Oluru ile;

"11 inci Madde, 8 inci fıkra;

(8) En az üç tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. Ancak başka il veya ilçede şube açılması durumunda yönetici hariç olmak üzere ilde en az iki, ilçede en az bir tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur.

17 nci Madde, 1 inci fıkra;
(1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği tarımsal işletmelerin toplam büyüklüğü, azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda belirlenmiştir.

(a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda, bir tarım danışmanının hizmet vereceği tarımsal işletmelerin toplam büyüklüğü bitkisel üretimde; seracılık 300 dekar, bahçe bitkileri 3.000 dekar, tarla ziraatı (sulu) 5.000 dekar, tarla ziraatı (kuru) 10.000 dekarı geçemez. Hayvansal üretimde; büyük baş hayvancılık (süt) 1.000 baş, büyükbaş hayvancılık (besi) 4.000 baş, küçükbaş hayvancılık 10.000 baş , su ürünlerinde 100 ton/yıl ve arıcılık da 3.000 koloniyi geçemez.

(b) Bir tarım danışmanının hizmet verebileceği azami tarımsal işletme sayısı bitkisel üretimde; seracılık 50, bahçe bitkilerinde 50, tarla ziraatı (sulu) 50, tarla ziraatı (kuru) 70, hayvansal üretimde; büyükbaş hayvancılık (süt) 40, büyükbaş hayvancılık (besi) 80, küçükbaş hayvancılık 80, su ürünleri işletmelerinde 10, arıcılık da 50' yi geçemez.

Bir tarım danışmanının hizmet verdiği işletmelerin karma olması durumunda hizmet verebileceği işletmelerin toplam alanı; her bir yetiştiricilik tipi için belirlenen toplam büyüklüğünün, hizmet vereceği toplam işletme sayısına bölümü ile bulunacak ortalama işletme büyüklüğü üzerinden hesaplanır. Karma işletmelerde bir tarım danışmanı en fazla 80 işletmeye hizmet verebilir.

(c) Bir tarım danışmanı, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği bu işletmeleri en az; bitkisel üretim; seracılık haftada 1, bahçe yılda 24, tarla ziraatı (sulu) yılda 15, tarla ziraatı (kuru) yılda 12, hayvancılık; büyükbaş hayvancılık (süt ) haftada 1, büyükbaş hayvancılık (besi) yılda 24, küçükbaş hayvancılık yılda 24, su ürünleri işletmelerinde haftada 1 ve arıcılık da yılda 24 kez kontrol etmek zorundadır." şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak:http://www.tedgem.gov.tr/duyurular_detay.asp?id=272[i]

Kullanıcı profilini gör http://orhan.naturalforum.net

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz